• +90 232 431 11 66

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Düzenleyici yasalara ve standartlara uygun kaliteli ürünleri zamanında ve rekabetçi fiyatlarla sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamak, süreçlerinde etkin ve verimli olmak, sürekli gelişme hedefli kalite sistemini devam ettirmek kalite politikamızdır.

 

Kalite Sistemimiz

Avrupa sağlık sistemi, temelde tüketicinin korunması, bireyin güvenliği ve ürünlerin serbest dolaşımı kavramları üzerine kurgulanmıştır. Avrupa Birliğine (AB) üye ülkeler AB Direktiflerine ‘ulusal yasa statüsü’ vererek birlik içinde uyumlaşmayı sağlamak zorundadır. AB mevzuatı kapsamına giren ürünlerin ilgili AB Direktiflerine uygun olması ve CE işaretini taşıması zorunludur. Tıbbi cihazlarla ilgili yasal düzenleme üç Direktifin kapsamındadır:

 

Tıbbi Cihazlar Direktifi (93/42/EEC)

Avrupa sağlık mevzuatına uygun üretim yapıldığını belgeleyen CE işaretini taşımayan hiçbir sağlık ürünü Avrupa Birliği ülkelerine ve bu standardı benimseyen diğer ülkelere kabul edilmediği gibi ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi’ne paralel olarak hazırlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren Türkiye’de üretilen ve ithal edilen her türlü sağlık cihazına CE işareti taşıma zorunluluğu getirmiştir. ESC, bu süreci 1999 yılı içinde tamamlamış ve sağlık sektörümüzdeki 16 yıllık kalite geleneğini sınır ötesine taşıyarak 93/42/EEC, EN ISO 9001:2008 ve EN ISO 13485:2003 kalite yönetim sistemi belgeleriyle sağlığı önemseyen dünyanın, sağlık için önemsediği, güvendiği marka olarak globalleşmiştir.

 

İSG-Çevre Politikamız

Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisi ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunan, çevreye duyarlı bir kuruluş olarak;

  • Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarını eksiksiz uygulamak,
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • Doğal kaynakları korumak ve atıkları azaltarak geri kazanım yollarını geliştirmek,
  • Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Tesislerimizi konusundaki tüm yasal mevzuatlara uygun işletmek,

İş güvenliği ve çevre yönetim sistemimizin temel unsurlarıdır. Süreçleri sürekli olarak iyileştirmek firmamızın temel prensibidir.